Collectieve ongevallenverzekering

Jouw meest waardevolle bezit, je werknemers, bescherm je met de Collectieve Ongevallenverzekering van evofenedex.

Een maatwerkverzekering die schade dekt bij een ongeval in en om het bedrijf, passend bij onze aangesloten leden.

Collectieve ongevallenverzekering

Jouw voordelen

 • Eén polis voor meerdere dekkingen

 • Maatwerkverzekering

 • Provisieloos verzekeren

 • De continuïteit van jouw bedrijf is gewaarborgd en je werknemers zijn goed verzekerd

 • Sluit naadloos aan op al onze verzekeringen

De verzekering kent een ruime ongevalsdefinitie, aanvullende vergoedingen voor o.a. familie, wervingskosten en ziekenhuisopname. Daarnaast zijn onder andere standaard uitzendkrachten, stagiaires en vakantiekrachten meeverzekerd.

Welke schade is gedekt met de evofenedex Collectieve Ongevallenverzekering?

De evofenedex Collectieve Ongevallenverzekering biedt onder andere dekking:

 • in geval van overlijden en voor begrafenis- of crematiekosten;
 • bij blijvende invaliditeit;
 • voor gezinsleden die letsel oplopen in hetzelfde ongeval;
 • als persoonlijke bezittingen bij een ongeval verloren gaan, gestolen zijn of beschadigd raken;
 • bij ziekenhuisopname en een verhoogde uitkering in geval van coma;
 • om kosten van essentiële aanpassingen van het huis van de verzekerde te vergoeden;
 • voor de wervingskosten ter vervanging van een medewerker die niet meer in staat is te werken;
 • omscholingskosten indien een medewerker niet meer in staat is zijn of haar huidige functie te vervullen.

Daarnaast zijn standaard meeverzekerd:

 • uitzendkrachten;
 • vakantiekrachten;
 • stagiaires;
 • meewerkende gezinsleden;
 • commissarissen;
 • bedrijfshulpverleners.

Meer informatie

Voor informatie over de aanvullende voorwaarden en premies, neem je contact op met één van onze adviseurs via het contactformulier.

Adviseur evofenedex

Vragen over verzekeringen?

Onze adviseurs helpen je graag verder.