Cyberpolis

Verzeker je tegen cyberaanvallen

Een datalek of bedrijfsstilstand door cybercrime, technische fouten of menselijk handelen. Verzeker je voor de financiële schade die kan ontstaan in zo’n situatie.

Cyberpolis

Jouw voordelen

  • Eén polis voor meerdere dekkingen

  • Maatwerkverzekering

  • Provisieloos verzekeren

  • De continuïteit van het bedrijf is gewaarborgd

  • Sluit naadloos aan op al onze verzekeringen en vult de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan

Vandaag de dag is het cyberrisico een grote en snelgroeiende bedreiging voor bedrijven. Inbraak op ICT-systemen en verlies van (vertrouwelijke) bedrijfsgegevens kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Naast reputatieschade is bedrijfsonderbreking vaak de grootste last.

De evofenedex Cyberpolis is een maatwerkverzekering passend bij onze aangesloten leden. Je hebt de keuze uit diverse dekkingen voor de (gevolg)schade door onder andere hacking, verlies/diefstal van data, cyberaanvallen, bedrijfsonderbreking, mediaschade en aansprakelijkheid van door derden geleden schade.

Zekerheid

Niet alleen grote bedrijven, maar ook kleine en middelgrote bedrijven worden slachtoffer van hackers. Aanvallen door hackers worden steeds geavanceerder. De evofenedex Cyberpolis dekt de (gevolg)schade die voortkomt uit inbreuk op de geautomatiseerde online (e-commerce) processen.

Welke schade is gedekt met de evofenedex Cyberpolis?

De evofenedex Cyberpolis dekt onder andere de volgende schades:

De schade die voortvloeit uit hacking van het computersysteem.

Verlies van zakelijke inkomsten (en restauratie kosten) als gevolg van een gerichte aanval tegen het computersysteem van jouw bedrijf. Bijvoorbeeld omzetverlies doordat hackers jouw website/webshop offline zetten.

De eigen kosten die gemaakt zijn als gevolg van inbraak op het computersysteem worden vergoed.

Schade die derden hebben geleden. Bijvoorbeeld de kosten van de gevolgen van het verspreiden van een virus en onbedoeld schenden van auteursrechten.

Schadevergoeding voor schade die hackers jouw website aanbrengen en/of systeemgegevens in gevaar brengen/gijzelen.

Kosten voor het maken van publicaties om eventuele negatieve publiciteit te verzachten als gevolg van inbreuk op het computersysteem.

Kosten voor een forensisch onderzoek, de uitgaven aan een IT-expert voor het vaststellen van de schade, het herstellen van het computersysteem en geldboetes/sancties die jou worden opgelegd als gevolg van verlies van gegevens.

Meer informatie

Voor informatie over de aanvullende voorwaarden en premies, neem je contact op via het contactformulier of zoek een intermediair in jouw omgeving.

Adviseur evofenedex

Vragen over verzekeringen?

Onze adviseurs helpen je graag verder.