De koeling van de trailer gaat kapot tijdens de rit met bloemen naar Italië. Een pallet valt van de laadklep op de grond tijdens het laden en lossen met de heftruck. Een bende steelt op een parkeerplaats een kostbare lading tablets. Dit zijn situaties waarover verladers contact opnemen met onze ledenservice. Tot hoever gaat de verantwoordelijkheid van de vervoerder?

Foute veronderstelling

Als verlader is er altijd dat moment dat je de lading overdraagt aan de vervoerder. En vanaf dat moment is jouw grip en controle beperkt. Maar wat nu als de vervoerder tijdens het vervoer van jouw lading brokken maakt? Dan dekt zijn verzekering de schade toch wel? Deze veronderstelling is niet helemaal juist. Onze bedrijfsjurist Alicia Zwanikken legt beknopt uit wat de risico’s en procedures zijn bij het wegvervoer.

Overmacht

“Als er tijdens het vervoer schade ontstaat aan de lading, is de vervoerder daar in beginsel aansprakelijk voor. Maar er zit hier wel een voorbehoud op. Zo is de vervoerder niet aansprakelijk bij zogeheten bijzondere risico’s. Dit zijn situaties waarbij de oorzaak van de schade buiten de invloedssfeer van de vervoerder liggen. Bijvoorbeeld als blijkt dat een pallet door schuld van de verlader tijdens het laden instabiel gezekerd is. Of dat een verpakking van de lading ondeugdelijk is en is gaan lekken.

Daarnaast kan het zijn dat de schade is ontstaan door overmacht, denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de vervoerder buiten zijn schuld wordt betrokken in een verkeersongeluk. Overigens zal overmacht in Nederland niet snel worden toegekend, maar in deze gevallen moet de verlader zelf een goederentransportverzekering hebben afgesloten om eventuele schade vergoed te zien.“

Aansprakelijkheid per kilo

“Als komt vast te staan dat de schade aan de lading is ontstaan tussen het moment van in ontvangstname en aflevering door de vervoerder, kan de vervoerder worden aangesproken voor de vergoeding van deze schade”, vervolgt Alicia. “De vervoerder is er namelijk verantwoordelijk voor dat de goederen ‘goed erin, en goed eruit gaan’. Ook hier zijn er weer mitsen en maren. De aansprakelijkheid van de vervoerder is namelijk beperkt tot een maximumbedrag per kilo. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid. In dat geval is de vervoerder onbeperkt aansprakelijk, maar dit is in Nederland weer moeilijk te bewijzen.”

Maximum bedrag per kilo

Volgens de internationale regelgeving is een wegvervoerder aansprakelijk voor 8,33 SDR per kilo. De SDR staat Special Drawing Rights, een speciale valuta voor internationale handel. In euro’s  is 8,33 SDR ongeveer 10,35 euro. Alicia: “Dat heeft tot gevolg dat je in sommige gevallen veel minder geld terugkrijgt dan dat de waarde van de vracht daadwerkelijk is. Als je een pallet met aardbeien kwijtraakt, is dit een prima vergoeding. Immers, een kilo aardbeien kost pakweg 4 euro. Dus de geleden schade kan grotendeels worden gecompenseerd door dit tarief.”

Maar als je een pallet met iPads kwijt raakt zijn het waardeverschil en schade voor de verlader enorm. Alicia rekent voor: “Stel, op één pallet kan je 450 iPads kwijt. De iPad weegt inclusief verpakking ongeveer 500 gram. Dan is er een totaalgewicht van 225 kilo. Wanneer deze pallet gestolen wordt, ontvangt de verlader een schadevergoeding 2,328 euro, terwijl de echte verkoopwaarde 189.000 euro is. Pas ook op, deze limiet ligt namelijk voor nationaal transport veel lager, namelijk op 3,40 euro per kilo.”

Goederentransportverzekering

Om problemen met aansprakelijkheid en waardeverlies te voorkomen, is het aan te raden om lading te verzekeren. Bij incidenten en conflicten met vervoerders nemen zij de regie over en stellen jouw bedrijf schadeloos. Het bedrijf moet zelf een inventarisatie maken of de lading de moeite en/of de kosten waard is om een specifieke lading te verzekeren.

Verzekeringen op maat

Laat door één van onze adviseurs de verzekeringscheck doen. Dan weet je zeker dat je goed zit.

Onafhankelijke verzekeringscheck

Onze adviseur komt vrijblijvend bij je langs om te kijken of jouw verzekeringen nog bij je situatie passen.

  • Speciaal ontwikkelde verzekeringsproducten
  • Scherpe premies en transparante voorwaarden
  • Provisieloze verzekeringen (CAR-model)
  • Intermediair die de taal van de ondernemer spreekt
  • Beloning van intermediair op basis van administratie- en kwaliteitsvergoeding