Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft genomen om verdere verspreiding tegen te gaan hebben veel bedrijven nu te maken met schade en/of extra kosten. Deze schade wordt in de meeste gevallen niet gedekt op een goederentransportverzekering.

Er bestaan wel polissen en clausules die dekking bieden voor schade die is ontstaan doordat de lading de bestemmingshaven niet heeft kunnen bereiken. Deze schade wordt dan door de polis geheel of gedeeltelijk gedekt. Aan de hand van je polis moet beoordeeld worden of je recht hebt op vergoeding van deze kosten.

Een goederentransportverzekering heeft alleen betrekking op directe schade. Schade die ontstaat doordat de zending te laat op de plaats van bestemming aankomt (en daardoor bijvoorbeeld de productie stilligt) komt dus niet voor vergoeding in aanmerking.

Ook heeft de verzekering alleen betrekking op materiële schade. Dit houdt in dat er goederen vernield, beschadigd of verloren moeten zijn gegaan als gevolg van het virus. Het is moeilijk te definiëren hoe het coronavirus schade aan goederen kan laten ontstaan.

Schade die ontstaan is omdat de goederen zijn vergaan of de kwaliteit verminderd is door de gevolgen van de coronamaatregelen, wordt meestal ook niet door een verzekering vergoedt.

Coronavirus wereldwijd bekend

Er kan geen beroep gedaan worden op het coronavirus als schadeveroorzakende gebeurtenis op het moment dat iedereen er wereldwijd mee bekend is. De extra kosten en/of schade waarmee je te maken krijgt waren immers te voorzien, en worden daardoor niet meer door een verzekering gedekt. Je kunt immers geen brandend huis verzekeren tegen schade.

Meer informatie?

Wil je meer weten op welke manier transport in deze roerige tijden nog te verzekeren is? Neem dan contact op met onze juridische afdeling of met de specialisten van evofenedex verzekeringen.