Voor landbouw- en bosbouwtrekkers, mmbs’en (motorrijtuigen met beperkte snelheid) en mobiele machines wordt op 1 januari de registratie- en kentekenplaatplicht ingevoerd, en per 1 mei volgt de invoering van de apk-plicht. De nieuwe regels op een rij.

Alle landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen vallen per 1 januari onder de registratie- en kentekenplaatplicht. Dit is een gevolg van een Europese richtlijn (Richtlijn 2014/45/EU) die dan wordt ingevoerd in Nederland. De nieuwe verplichting brengt met zich mee dat deze voertuigen ook geregistreerd moeten worden, zodat bekend is wie deze voertuigen in bezit heeft. De voertuigen die een constructiesnelheid hebben van 40 km/h moeten ook een kentekenplaat voeren.
Behalve de landbouw- en bosbouwtrekkers moeten ook de zogeheten mmbs’en (motorrijtuigen met beperkte snelheid) en mobiele machines worden geregistreerd. De apk-plicht voor de voertuigen met een constructiesnelheid van 40 km/h wordt op 1 mei 2021 van kracht.

Wat gaat er veranderen met de komst van de registratie- en kentekenplicht?

De verkeersveiligheid van het (land)bouwverkeer moet door de komst van het nieuwe wetsvoorstel verbeteren. Er kan door het kentekenregistratiesysteem controle worden gevoerd op de WAM-verzekeringen, waardoor de verzekeraar kan worden achterhaald. Er komt een APK-plicht voor alle bestaande en nieuwe landbouwtrekkers met een maximum constructiesnelheid van boven de 40 km/u. Deze plicht moet ook gaan bijdragen aan een betere verkeersveiligheid. De verhoging van de maximumsnelheid naar 40 km/u zorgt ervoor dat de voertuigen straks op rondwegen en doorgaande wegen kunnen rijden waardoor wegen met fietsers en bromfietsers vaker vermeden kunnen worden.

Met de komst van de kentekenplicht, bent u ook verplicht om een WAM-verzekering (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) af te sluiten. Een aanmelding moet volgens de bepalingen in de wet binnen 28 dagen ontvangen zijn bij de RDW. Wordt dat nagelaten, dan krijgt de bezitter/houder een brief van de RDW en bij niet-nakoming leidt dit tot een boete en veel administratief werk.

Nieuwe voertuigen

Nieuwe voertuigen moeten eerst zijn goedgekeurd voordat ze kunnen worden geregistreerd. De registratie- en kentekenplaatplicht wordt ingevoerd voor de volgende voertuigen die na 1 januari 2021 in gebruik worden genomen:

 • land- en bosbouwtrekkers ongeacht de maximumconstructiesnelheid
 • mobiele machines
 • land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken boven de 750 kg ongeacht de maximumconstructiesnelheid.

Bestaande voertuigen

Veel bedrijven beschikken al langere tijd over deze voertuigen. Ook dan geldt dat ze bij de RDW moeten worden geregistreerd. Dit gebeurt niet automatisch; het bedrijf zal daar zelf voor moeten zorgen. Het gaat hierbij om de volgende voertuigen:

 • land- en bosbouwtrekkers, ongeacht de maximumconstructiesnelheid
 • mmbs’en met een maximumconstructiesnelheid van 6 km/h of meer
 • land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken als de maximumconstructiesnelheid hoger is dan 25 km/h of als ze ontheffingsplichtig zijn

Kenteken

In een aantal gevallen is ook een kentekenplaat verplicht:

 • als met het voertuig sneller wordt gereden dan 25 km/h
 • als voor het voertuig, vanwege afmetingen of gewichten, een ontheffing nodig is

Met ingang van 1 januari 2025 moeten alle geregistreerde voertuigen verplicht zijn uitgerust met een kentekenplaat, met uitzondering van landbouw- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken waarvoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd en die rijden met een maximale constructiesnelheid van minder dan 25 km/h. Deze voertuigen hoeven ook niet te worden geregistreerd en ook na 1 januari 2025 hoeven deze voertuigen geen eigen kentekenplaat te voeren.

“Nieuwe voertuigen moeten
eerst zijn goedgekeurd
voordat ze kunnen worden
geregistreerd”

Registreren

Ondernemers kunnen een voertuig dat zij al langere tijd in bezit hebben online registreren via de website van de RDW. Dat kan vanaf 1 januari tot en met 31 december 2021. Daarna is het online registreren van een voertuig niet meer mogelijk, en het voertuig moet dan voor een schouwing naar een keuringsstation van de RDW.

Er zijn ook uitzonderingen op de registratieplicht, voor zowel nieuw in gebruik genomen voertuigen als voor voertuigen die al langer in gebruik zijn:

 • voertuigen die niet op de openbare weg komen
 • land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken met een toegestane maximummassa van minder dan 750 kg
 • wegenbouwmachines (asfalteermachine, freesmachine en de wals). Dit zijn sowieso machines die in de regel niet zelfstandig naar een werk rijden, maar worden vervoerd door een vrachtauto(combinatie)
 • heftrucks met een breedte van maximaal 130 cm. Achter deze voertuigen mag een koppelinrichting gemonteerd zijn, maar er mogen geen aanhangwagens aan gekoppeld zijn
 • fruittreintjes die in gebruik zijn genomen vóór 2021 in de periode van 1 juli tot en met 30 november
 • meeneemheftrucks
 • mobiele machines met een breedte van maximaal 130 cm, onder voorwaarde dat ze zijn uitgevoerd als grasmaaier, veegmachine, sneeuwschuiver, gladheidsbestrijder, onkruidbestrijder of poepzuiger en geen koppeling hebben aan de achterzijde
 • voertuigen met een maximum constructiesnelheid van 6 km/h
 • voertuigen met één as

Nieuwe categorie

Met ingang van 1 januari 2021 komt er een nieuwe categorie voertuigen bij: de mobiele machine. Denk daarbij aan een loader of graafmachine. Veel ondernemers hebben in de loop der jaren gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een reguliere vrachtauto ‘terug te keuren’ naar een mmbs. Deze voertuigen werden vaak ingezet in het grondverzet en loonwerk, of voor het verplaatsen van opleggers op eigen terrein. Het kentekenbewijs moest worden ingeleverd en het voertuig moest door de RDW als mmbs worden gekeurd. Deze voertuigen moeten, als ze in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 2021, wel worden geregistreerd.

REGISTRATIE

Wie hulp wil bij de verplichte registratie van land- en bosbouwtrekkers, mmbs’en en mobiele machines na 1 januari, kan terecht bij de ledenservice van evofenedex, telefoon 079 3467 346, e-mail ledenservice@evofenedex.nl. Voor de registratie kunnen ondernemers vanaf 1 januari tot en met 31 december 2021 ook terecht op de site van de RDW www.rdw.nl. Om de WAM-verzekering af te sluiten neemt u contact op met evofenedex verzekeringen, telefoon 023 520 1514, e-mail reactie@ef-v.nl of ga naar www.evofenedexverzekeringen.nl.