Cybercrime leidt tot een verlies/beschadiging aan data, (on)toegankelijkheid van systemen, aansprakelijkheid, bedrijfsschade, afpersing en boetes. Zaken die het bedrijf extra geld kosten.

Je staat er wellicht niet direct bij stil maar ook uw bedrijf kan te maken krijgen met een cyberaanval. Zo is afgelopen jaar 45% van de bedrijven slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. Naast de schade in jouw bedrijfsvoering hebben deze incidenten ook vaak financiële schade tot gevolg. Zo bedroeg de gemiddelde schade in 2017 € 184.000 exclusief reputatieschade. Je kunt jouw bedrijf beschermen tegen de extra (hoge) kosten van cybercriminaliteit met de cyberverzekering.

De cyberverzekering dekt het financiële nadeel dat een verzekerde loopt door of via computer- en/of ICT-systemen, zonder dat er sprake is van materiële schade. Materiële schade, zoals een brand die een serverruimte vernielt, wordt via de traditionele verzekering gedekt. Welke risico’s loop je met betrekking tot cybercriminaliteit? Bekijk onze cyberpolis of laat onze adviseurs de risico’s in kaart brengen.